سیاست حفظ حریم خصوصی

  • این برنامه فقط به جهت ثبت سفارش از شما آدرس ایمیل و یک کلمه عبور به جهت شناسایی در خرید های بعد دریافت خواهد کرد . این اطلاعات در پایگاه داده ای کاملا امن نگهداری شده و فقط جهت ورود مجدد شما و مشاهده سوابق خریدتان استفاده می شود .
  • هیچ گونه اطلاعات موقعیت GPS از شما دریافت نمی شود .
  • اطلاعاتی که هنگام خرید در برنامه وارد میکنید به هیچ وجه و هیچ کجا فاش نخواهد شد . 
  • این برنامه هیچ گونه اطلاعات از پیامک ها و دفترچه تلفن شما برداشت نمی کند .